What
  • Birth Photographer
  • Homebirth Attendant
  • Online Services
  • Postpartum Support / Placenta Care
  • Pregnancy Support
Where

Zuzana Laubmann – Beratung und Doula

My name is Zuzana Laubmann. I was born on March 8th, 1982 in the Czech Republic. After studying primary school education in Pilsen, I came to Erlangen in 2004 and studied sociology and education. I am a systemic consultant, doula and companion for women and mothers. I live in a happy partnership, have a little daughter and a little star.

When I became a mother, I discovered how important and powerful the support and fellowship of other women is. After my parental leave, I started my own business as a consultant and companion with traditional care and rituals.

I chose the path of the doula so that I can also accompany women during childbirth, especially women who have experienced trauma or survivors of sexual violence, so that retraumatisation can be prevented.

__________________________________________

Mein Name ist Zuzana Laubmann. Ich bin am 8.3.1982 im Böhmerwald in der Tschechischen Republik geboren. Nach dem Studium der Grundschulpädagogik in Pilsen kam ich 2004 nach Erlangen und studierte Soziologie und Pädagogik. Ich bin systemische Beraterin, Doula und Begleiterin für Frauen und Mütter. Ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft, habe eine kleine Tochter und ein kleines Sternchen.

Als ich Mutter wurde, entdeckte ich, wie wichtig und kraftvoll Unterstützung und Gemeinschaft anderer Frauen sind. Nach meiner Elternzeit habe ich mich als Beraterin und Frauen-Begleiterin mit traditionellen Pflege und Ritualen selbständig gemacht. 

Den Weg der Doula habe ich gewählt, damit ich Frauen auch während der Geburt begleiten kann, insbesondere Frauen mit erlebtem Trauma oder Überlebende von sexueller Gewalt, damit eine Retraumatisierung verhindert werden kann. 

________________________________________

Jmenuji se Zuzana Laubmann. Narodila jsem se 8. března 1982 v Pošumaví v České republice. Po studiu pedagogiky pro první stupeň základní školy na vysoké škole v Plzni jsem v roce 2004 přišel do Erlangenu a vystudovala sociologii a pedagogiku na Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Jsem systémový a konstelační poradce, dula a průvodkyně pro ženy a matky. Žiji ve šťastném partnerství, jsem matkou jedné dcery a malé hvězdičky.

Když jsem se stala matkou, objevila jsem význam a sílu podpory a dopovázení ženami. Po rodičovské dovolené jsem si uskutečnila můj sen a začala pracovat jako systémová a konstelační poradkyně a průvodkyně tradiční péčí a rituály na volné noze.

Cestu duly jsem si zvolila, abych mohla doprovázet ženy i během porodu, zejména ženy, které zažily traumata nebo sexualizované násilí, aby bylo možné zabránit retraumatizaci.